Welkom bij de

Paramonitor


Paratuberculose (ParaTB, Johne's disease) is een besmettelijke bacteriële infectie in met name het laatste deel van de dunne darm. Deze infectie veroorzaakt blijvende schade aan de darmwand van uw dieren. Door deze infectie zullen de dieren minder goed voedingstoffen kunnen verteren en minder melk geven. Slechts een klein gedeelte van de dieren zal ziekteverschijnselen vertonen zoals vermageren, ruw haarkleed en waterdunne diarree. Het kan jaren duren voor dieren klinische verschijnselen gaan vertonen. Daardat in veel gevallen de melkproductie van besmette dieren tegenvalt zullen besmette dieren in veel gevallen het bedrijf hebben verlaten voor deze klinische verschijnselen gaan ontwikkelen. 

ParaTB is een dierziekte die op veel melkgeitenbedrijven voorkomt. De ziekte is vaak niet direct zichtbaar maar levert wel een aanzienlijke productiedaling op. 

Met de Paramonitor geitenhouderij willen wij u helpen met het in kaart brengen van ParaTB op uw bedrijf. Ook kunnen wij u ondersteunen in het opsporen van individuele besmette dieren en u begeleiden naar een lagere besmettingsgraad. 

De Paramonitor is een samenwerking tussen BeterVee en ELDA. 

Naast informatie over de Paramonitor geven wij u op deze website informatie over de dierziekte en de infectieroutes, maar ook over maatregelen die u kunt nemen om ParaTB op uw bedrijf terug te dringen.