Welkom bij de

Paramonitor


Paratuberculose (ParaTB, Johne's disease) is een besmettelijke bacteriële infectieziekte. De bacterie nestelt zich in de darmwand en veroorzaakt een ongeneeslijke darmontsteking. Door deze infectie zullen de dieren voedingsstoffen slechter verteren en minder melk geven. Slechts een klein gedeelte van de dieren zal ziekteverschijnselen vertonen zoals vermageren, ruw haarkleed en waterdunne diarree. De besmetting verloopt vaak ongemerkt, omdat de verschijnselen vaak niet zichtbaar zijn. Het kan daarom jaren duren, voordat dieren klinische verschijnselen vertonen. In veel gevallen valt de melkproductie van besmette dieren tegen. Deze dieren hebben vaak het bedrijf al verlaten, voordat de dieren klinische verschijnselen ontwikkelden. 

ParaTB is een dierziekte die op veel melkgeitenbedrijven voorkomt. De ziekte is niet direct zichtbaar, maar levert een aanzienlijke productiedaling op. 

Met de Paramonitor geitenhouderij willen wij uw bedrijf helpen met het in kaart brengen van ParaTB. Wij kunnen u ook ondersteunen in het opsporen van individuele besmette dieren en u begeleiden naar een lagere besmettingsgraad. 

De Paramonitor is een samenwerking tussen ELDA en Betervee.

Op deze website geven wij naast de Paramonitor informatie over de dierziekte, infectieroutes en de maatregelen die u kunt nemen om ParaTB op uw bedrijf terug te dringen.