Paramonitor BeterVee

De Paramonitor van ELDA in samenwerking met BeterVee is gericht op het in kaart brengen van ParaTB op uw bedrijf. Daarnaast kunnen wij u helpen om ParaTB op uw bedrijf aan te pakken via een bedrijfseigen aanpak. 

De Paramonitor is er in eerste instantie op gericht om via tankmelkonderzoek de besmettingsgraad van ParaTB op uw bedrijf vast te stellen. Aan de hand van een tankmelkonderzoek bepalen wij het besmettingspercentage op uw bedrijf. Wij herhalen dit onderzoek elke 8 weken. Hiermee maken we inzichtelijk of uw besmettinggraad stabiel is of in de loop van de tijd toeneemt. Aan de hand van de uitslagen van uw tankmelk kunt u samen met uw veearts de afweging maken: Wil ik de besmettingsgraad op mijn bedrijf gaan verlagen en daarmee de gezondheid en de productie van mijn dieren verbeteren, of kijk ik de ontwikkeling nog even aan?

Naast tankmelkonderzoek bieden wij u ook de mogelijkheid om individuele melk/bloed monsters te onderzoeken.
De onderzoekswaarde en klasse  van de individuele dieren leveren wij aan via overzichten en via uw EGAM geitenmanagementprogamma. 

Het bekijken van uw paramonitor uitslagen verloopt via de website www.agrolink.nl op deze website kunt u inloggen met uw inloggegevens en via uw dashboard melk de uitslagen van de paramonitoring bekijken.